Kontakt i Polityka Prywatności

NIERUCHOMOŚCI V&W FANKULEWSCY

Licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 8236
wydana przez Ministra Infrastruktury


58-506 Jelenia Góra
ul. Jana Kiepury 11/1B
Zabobrze (obok kościoła i supermarketu Kaufland)

tel/fax 75 6416777
tel. kom. 692 094 962
tel. kom. 699 952 963
e-mail biuro@fankulewscy.pl

zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 17.00
oraz w soboty od godz. 10.00 - 15.00 na życzenie klienta i uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Ponadto jesteśmy do Państwa dyspozycji o każdej porze, pod wyżej podanym telefonem komórkowym.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 

- Polityka ochrony prywatności użytkownika Serwisu

www.fankulewscy.pl

1. Administratorem danych osobowych Klienów będących osobami fizycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz.926 z późn. zm.) jest Firma Nieruchomości Fankulewski Wiesław z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 11/1B, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 29184/2010, REGON 021248666, numerze identyfikacji podatkowej NIP 6111238185 ( zwana dalej „ Firmą” ) Firma jako Administrator danych osobowych, będzie przetwarzała dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu fankulewscy.pl
2. Firma informuje Klientów, iż do obowiązków Administratora danych należy rejestracja zbiorów danych. W celu zapewnienia jawności zbierania danych oraz celu ich zbierania Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) prowadzi rejestr zbiorów danych stosownie do artykułu 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Firmę w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.fankulewscy.pl wykorzystywanej przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zakupu usług, korzystania z usług świadczonych przez Firmę, a w szczególności usług pośrednictwa.
4. Firma informuje Klientów, że podanie przez Nich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zakupu, korzystania z usług świadczonych przez Firmę oraz dalszych czynności zmierzających do realizacji świadczonych przez Firmę usług.
5. Klient, który korzysta z Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu fankulewscy.pl oraz rozumie ich treść, wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie Jego danych osobowych w zbiorach prowadzonych przez Firmę w zakresie niezbędnym do realizacji korzystania i świadczenia usług zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Regulaminem.

- Regulamin

GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH
1. Firma przechowuje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Klienta oraz wykonania usługi na jego rzecz. Dane obejmują: adres email, imię, nazwisko, firmę, dane niezbędne do wystawiania faktur, numer licencji zawodowej, numer uprawnień zawodowych, inne dane identyfikujące osoby uprawnione do wykonywania zawodu lub podejmowania określonej działalności.
2. Firma jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klienta.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
3. Firma jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach: zapewnienie obsługi Klienta, w tym odpisywanie na zadanie pytania, udostępnianie ofert, kontaktowanie się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usługi oraz jest uprawniona do umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Klientów w zbiorach prowadzonych przez Firmę w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.
WYKORZYSTYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
4. Odbiorcami w dozwolonym przez prawo zakresie danych osobowych Klientów będą podmioty powiązane, współpracujące z Firmą tj. doradcy księgi, podatkowi, prawni, kancelarie notarialne .
BEZPIECZEŃSTWO
5. Wszystkie zbierane przez Firmę dane osobowe chronione są z użyciem środków technicznych i organizacyjnych powszechnie uznawanych za skuteczne według najnowszego stanu wiedzy oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz.926 z późn. zm.) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego